За целите на оценяване на проектните предложения, постъпили в рамките на първата конкурсна сесия по проекта SUMMIT, обявяваме подбор на външни рецензенти в следните направления:

1.1. Теория и управление на образованието
1.2. Педагогика
1.3. Педагогика на обучението
2.1. Филология
2.2. История и археология
2.3. Философия
2.4. Религия и теология
3.1. Социология, антропология и науки за културата
3.2. Психология
3.3. Политически науки
3.4. Социални дейности
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
3.6. Право
3.7. Администрация и управление
3.8. Икономика
3.9. Туризъм
4.1. Физически науки
4.2. Химически науки
4.3. Биологически науки
4.4. Науки за земята
4.5. Математика
4.6. Информатика и компютърни науки
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
5.3. Комуникационна и компютърна техника
5.11. Биотехнологии
7.1. Медицина
7.3. Фармация
7.5. Здравни грижи
8.2. Изобразително изкуство
8.3. Музикално и танцово изкуство

Желаещите да участват като оценители трябва да представят заявление и автобиография, потвърждаваща професионалната им квалификация.

Документите могат да бъдат изпратени на имейл адрес summit@uni-sofia.bg с тема "Оценители на вътрешни проекти по проект SUMMIT" в срок до 17 декември 2023 година.

На одобрените оценители ще бъде изпратен за сключване договор за оценка на проект(и). 

Оценките на проект(и) ще трябва да бъдат предадени на комисиите, от които бъдат заявени, в срок до 24 декември 2023 година.

Last modified: Wednesday, 22 November 2023, 2:28 PM