Topic outline

 • Група Растителни паразити по проекта SUMMIT извърши анализи с флуоресцентни микроскопи

 • Научен семинар "Виртуална роботика" по проекта AI-BEST

 • Доц. Узунов от Биологическия факултет участва в две международни научни конференции в Китай

 • Представител на Софийския университет участва в IX-та международна конференция за образование през целия живот и лидерство за всички

 • „Войните в Украйна и Газа: Уроци и промени“ с професор Веселин Поповски

 • Представен бе проектът „Компетентностен подход в обучението на студенти по Социална педагогика"

 • Научен семинар "Виртуална роботика"

 • Семинар на тема „Интелектуалната собственост – ключът към успешния бизнес“

 • Учени от Биологическия факултет участваха в четвъртата международна конференция Global Genome Biodiversity Network (GGBN)

 • Гл. ас. д-р Калина Пачеджиева взе участие в международната конференция Eurasian grassland conference 2023

 • Водещи учени по проекта SUMMIT участваха в Европейската нощ на учените в Софийския университет

 • Международно признати учени гостуват в Софийския университет

 • Посещение на доц. Загорчев в Центъра за опазване на растителното разнообразие, Сен Пиер, о-в Реюнион

 • Международно признати учени гостуват в Софийския университет през септември

 • Цикъл лекции на проф. Орлин Велев от университета на Северна Каролина

 • Учени от Софийския университет участваха в конференция на Асоциацията на европейските университети

 • Учени от Софийския университет участваха в ХVІ Международен конгрес за изследване на ХVІІІ в. в Рим

 • Международна нумизматична конференция

 • Откриващо събитие по проекта SUMMIT