Topic outline

 • Проектът SUMMIT бе представен на конференцията EuroClio

 • 22 научни групи представиха дейността си по проект SUMMIT на Софийския университет

 • Първа годишна конференция на проект SUMMIT на Софийския университет

 • Покана за участие в лекционна поредица „Конституционните въображаеми“

 • Първа годишна конференция на проект SUMMIT на Софийския университет

 • Дискусия с журналиста Анна Цолова на тема "Новини и фалшиви новини"

 • В Софийския университет се провежда международна конференция „Представителната демокрация в криза“

 • Дискусия на тема: „Парламентарната реч в България в миналото и днес“

 • Научен семинар по проект AI-BEST

 • Научна конференция „Представителната демокрация в криза: критични наративи за представителната демокрация в Европа“

 • Дискусионен семинар на тема: „Лингвистиката и медицината – заедно за Човека“

 • Проф. Майкъл Байръм: Трябва да подготвяме научните ръководители повече за работата с международни студенти

 • Инсталиране на течен хроматограф-масспектрометър за нуждите на група „Растителни паразити“ по проект SUMMIT

 • Софийският университет стартира поредица от разговори за европейските ценности и социалните предизвикателства

 • Софийското нумизматично училище бе отличено със специална награда на Университетския център за управление на качеството в категория „Значима иновация“.

 • Втори семинар по проекта AI-BEST (AI and Big data for Education, Software and Information Technologies)

 • Научна конференция под наслов „Епистемологичната мрежа и трансферът на знания: филологическата инфраструктура през XXI век“

 • Научен семинар „Machine learning vs traditional software systems“

 • Група Растителни паразити по проекта SUMMIT извърши анализи с флуоресцентни микроскопи

 • Научен семинар "Виртуална роботика" по проекта AI-BEST

 • Доц. Узунов от Биологическия факултет участва в две международни научни конференции в Китай

 • Представител на Софийския университет участва в IX-та международна конференция за образование през целия живот и лидерство за всички

 • „Войните в Украйна и Газа: Уроци и промени“ с професор Веселин Поповски

 • Представен бе проектът „Компетентностен подход в обучението на студенти по Социална педагогика"

 • Научен семинар "Виртуална роботика"

 • Семинар на тема „Интелектуалната собственост – ключът към успешния бизнес“

 • Учени от Биологическия факултет участваха в четвъртата международна конференция Global Genome Biodiversity Network (GGBN)

 • Гл. ас. д-р Калина Пачеджиева взе участие в международната конференция Eurasian grassland conference 2023

 • Водещи учени по проекта SUMMIT участваха в Европейската нощ на учените в Софийския университет

 • Международно признати учени гостуват в Софийския университет

 • Посещение на доц. Загорчев в Центъра за опазване на растителното разнообразие, Сен Пиер, о-в Реюнион

 • Международно признати учени гостуват в Софийския университет през септември

 • Цикъл лекции на проф. Орлин Велев от университета на Северна Каролина

 • Учени от Софийския университет участваха в конференция на Асоциацията на европейските университети

 • Учени от Софийския университет участваха в ХVІ Международен конгрес за изследване на ХVІІІ в. в Рим

 • Международна нумизматична конференция

 • Откриващо събитие по проекта SUMMIT